Askim Naturstein AS: 950 45 747
Lyng, Høntorp & Svendby AS: 913 96 684 / 909 69 272

Om Lyng, Høntorp & Svendby AS

Vi er tre personer som driver Anleggsgartner Lyng og Svendby AS. Til sammen har vi over 60 års erfaring i bransjen. 

Vi utfører alle typer arbeider innen anleggsgartnerfaget:

• Dreneringsarbeid
• Støttemurer av granitt, betong , skifermur
• Belegningsstein, smågatestein
• Trapper
• Alt av grøntarbeid
• Alt av kantstein
• Asfaltering


Vårt naturlige arbeidsomeråde er Gjøvik, Toten, Akershus, Oslo og Østfold. Vi har tilholdssted i Feiring i Akershus og Askim.

Kontakt Oss
Hjemmeside opprettet av